نمایشگاه بین المللی پوستر covid19

طاهره صمدی
طاهره صمدی
اسفند ۳, ۱۳۹۹
نمایشگاه بین المللی پوستر Covid-19

نمایشگاه بین المللی پوستر Covid-19

به مناسبت روز جهانی گرافیک

بازدید ۸ الی ۳۱ اردیبهشت ماه ساعت ۱۰ الی ۲۰

مهم نیست کجای این جهان هستیم، ویروس کرونا ترس مشترک همه ماست، ترسی که سایه ای سیاه بر زندگی و آسایش همه ما انداخته است، ترسی که همه‌ ابعاد زندگی مارا تحت شعاع قرار داده است.

و حالا از سراسر جهان گردهم خواهیم آمد تا ترس و زندگی را در این روز‌های تب‌دار در کنارهم نشان دهیم.
موسسه فرهنگی هنری ایده در راستای عمل به مسئولیت های اجتماعی خویش، نسبت به این رخداد جهانی، در نظر دارد برای به تصویرکشیدن ترس و رنجی که جامعه‌ انسانی به دوش میکشد، فراخوان طراحی پوستر با محویت «حمله کرونا به جامعه بشری»را به اطلاع طراحان گرافیک سراسر جهان برساند.

این فراخوان صرفا جنبه نوع دوستی و انسان دوستانه دارد و فارغ از هر نوع گرایش و جهت گیری سیاسی است ادامه…

  • Yongfang Wang_China
  • Elahe Abyat_Iran
  • piotr_Pietrzak_Poland
  • wojciech Osuchowski_Poland
  • Elham Salehi_Iran
  • Chia Hsiang Lee_Taiwan
  • maria_papaefstathiou_Greece