نوزدهمین دوره حراج تهران ایران برگزار شد

07 بهمن نوزدهمین  دوره حراج تهران ایران برگزار شد

نوزدهمین دوره حراج تهران، با عنوان هنر مدرن و کلاسیک ایران برگزار شد.

نوزدهمین دوره حراج تهران در عصر روز جمعه ششم بهمن ماه در حالی که رقم کل مزایده : ۲,۴۱۷,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال و رقم نهایی فروش : ۲,۶۵۸,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال  اتفاق افتاد به کار خود پایان داد. گران ترین اثر این دوره از مجموعه درخت های سهراب سپهری و بدون عنوان بود.

برخی از آثار فروخته شده:

۷۶ سهراب سپهری (۱۳۵۹ – ۱۳۰۷) بدون‌عنوان از مجموعه تنه درختان امضا: «سهراب سپهری» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم ۱۰۸×۶۲ سانتیمتر تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۵۰ پیشینه: این اثر در اکتبر ۲۰۱۵ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده است. برآورد قیمت : ۲۲ - ۲۰ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


سهراب سپهری (۱۳۵۹ – ۱۳۰۷)
بدون‌عنوان از مجموعه تنه درختان
امضا: «سهراب سپهری» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
۱۰۸×۶۲ سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۵۰
پیشینه:
این اثر در اکتبر ۲۰۱۵ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۲۲ – ۲۰ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۲۲۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۵۸ حسین زنده‌رودی (متولد ۱۳۱۶) چه کسی می‌نگرد؟ امضا: «Hossein Zenderoudi 74» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم ۱۳۲×۸۵ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۵۳ پیشینه: این اثر در می ۲۰۲۲ در حراج بونامز لندن ارایه شده است. برآورد قیمت : ۱۶ - ۱۴ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


حسین زنده‌رودی (متولد ۱۳۱۶)
چه کسی می‌نگرد؟
امضا: «Hossein Zenderoudi 74» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
۱۳۲×۸۵ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۵۳
پیشینه:
این اثر در می ۲۰۲۲ در حراج بونامز لندن ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۱۶ – ۱۴ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۵۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۵ نصرالله افجه‌ای (متولد ۱۳۱۲) بدون‌عنوان امضا: «2020 نصرالله افجه‌ای» (پایین چپ) مرکب روی بوم ۱۲۸×۱۰۵ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۹۹ برآورد قیمت : ۳ - ۲ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


نصرالله افجه‌ای (متولد ۱۳۱۲)
بدون‌عنوان
امضا: «2020 نصرالله افجه‌ای» (پایین چپ)
مرکب روی بوم
۱۲۸×۱۰۵ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۹۹
برآورد قیمت : ۳ – ۲ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ری
۸ مسعود عربشاهی (۱۳۹۸ – ۱۳۱۴) بدون‌عنوان امضا: «مسعود عربشاهی ۱۳۸۱» (پشت اثر) ترکیب‌مواد روی بوم ۱۷۵×۱۹۵ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۸۱ - اثر حاضر در مجله «هنر فردا» شماره ۱، ۱۳۸۹ (ص ۴۴) ، به چاپ رسیده است. برآورد قیمت : ۷ - ۶ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


مسعود عربشاهی (۱۳۹۸ – ۱۳۱۴)
بدون‌عنوان
امضا: «مسعود عربشاهی ۱۳۸۱» (پشت اثر)
ترکیب‌مواد روی بوم
۱۷۵×۱۹۵ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۱
– اثر حاضر در مجله «هنر فردا» شماره ۱، ۱۳۸۹ (ص ۴۴) ، به چاپ رسیده است
برآورد قیمت : ۷ – ۶ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۶۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۶۸,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
احمد اسفندیاری (۱۳۹۱ – ۱۳۰۱) بدون‌عنوان امضا: « احمد اسفندیاری ۷۸/۷/۲۷» (پایین راست) رنگ‌روغن روی فیبر ۴۹×۶۰ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۷۸ برآورد قیمت : ۸۰۰ - ۶۰۰ میلیون تومان قیمت برنده مزایده : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


احمد اسفندیاری (۱۳۹۱ – ۱۳۰۱)
بدون‌عنوان
امضا: « احمد اسفندیاری ۷۸/۷/۲۷» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی فیبر
۴۹×۶۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۷۸
برآورد قیمت : ۸۰۰ – ۶۰۰ میلیون تومان
قیمت برنده مزایده : ۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۶,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۴۶ آیدین آغداشلو (متولد ۱۳۱۹) مرگ و زندگی از مجموعه خاطرات انهدام امضا: «aydin 2009» (پایین چپ روی هر لت) گواش روی مقوا دو لته‌ای، هر لت ۵۸×۷۷، در مجموع ۱۱۶×۷۷ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۸۸ پیشینه: این اثر در اکتبر ۲۰۰۹ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده است. برآورد قیمت : ۱۲ - ۱۰ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

آیدین آغداشلو (متولد ۱۳۱۹)
مرگ و زندگی از مجموعه خاطرات انهدام
امضا: «aydin 2009» (پایین چپ روی هر لت)
گواش روی مقوا
دو لته‌ای، هر لت ۵۸×۷۷، در مجموع ۱۱۶×۷۷ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۸
پیشینه:
این اثر در اکتبر ۲۰۰۹ در حراج کریستیز دوبی ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۱۲ – ۱۰ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۴۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۷۹ پروانه اعتمادی (متولد ۱۳۲۶) بدون‌عنوان امضا: «پروانه اعتمادی ۲۵۳۷» (پایین چپ) رنگ‌روغن و سیمان روی فیبر ۶۱×۹۱ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۵۷ برآورد قیمت : ۳ - ۲ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


پروانه اعتمادی (متولد ۱۳۲۶)
بدون‌عنوان
امضا: «پروانه اعتمادی ۲۵۳۷» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و سیمان روی فیبر
۶۱×۹۱ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۵۷
برآورد قیمت : ۳ – ۲ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۳۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۳۷,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۳۲ محمود فرشچیان (متولد ۱۳۰۸) بدون‌عنوان امضا: «محمود فرشچیان ۸۳» (پایین چپ) آبرنگ روی مقوا ۷۲×۵۴ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۸۳ - این اثر در کتاب «آثار استاد محمود فرشچیان» (ص ۲۳۴ و ۲۳۵) به کوشش ناصر میرباقری، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا (۱۳۸۷) به چاپ رسیده است. برآورد قیمت : ۸ - ۷ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


محمود فرشچیان (متولد ۱۳۰۸)
بدون‌عنوان
امضا: «محمود فرشچیان ۸۳» (پایین چپ)
آبرنگ روی مقوا
۷۲×۵۴ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۳
– این اثر در کتاب «آثار استاد محمود فرشچیان» (ص ۲۳۴ و ۲۳۵) به کوشش ناصر میرباقری، انتشارات خانه فرهنگ و هنر گویا (۱۳۸۷) به چاپ رسیده است.
برآورد قیمت : ۸ – ۷ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۲۹ منصور قندریز (۱۳۴۴ – ۱۳۱۴) بدون‌عنوان امضا: «منصور قندریز» (وسط چپ) رنگ‌روغن روی گونی ۶۲×۸۷ سانتیمتر تاریخ اثر: حدود اوایل دهه ۱۳۳۰ پیشینه: این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از خانواده هنرمند خریداری شده است. برآورد قیمت : ۳ - ۲ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


منصور قندریز (۱۳۴۴ – ۱۳۱۴)
بدون‌عنوان
امضا: «منصور قندریز» (وسط چپ)
رنگ‌روغن روی گونی
۶۲×۸۷ سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود اوایل دهه ۱۳۳۰
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از خانواده هنرمند خریداری شده است.
برآورد قیمت : ۳ – ۲ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۲۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۲۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۶ هادی هزاوه‌‌ای (متولد ۱۳۱۹) بدون‌عنوان امضا: «HADI HAZAVEI 2008» (پایین راست) ترکیب‌مواد روی بوم ۱۵۱×۱۸۳ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۸۷ پیشینه: این اثر در سال ۱۴۰۰ در چهاردهمین حراج تهران ارایه شده است. برآورد قیمت : ۱۲۰۰ - ۸۰۰ میلیون تومان قیمت برنده مزایده : ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

هادی هزاوه‌‌ای (متولد ۱۳۱۹)
بدون‌عنوان
امضا: «HADI HAZAVEI 2008» (پایین راست)
ترکیب‌مواد روی بوم
۱۵۱×۱۸۳ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۷
پیشینه:
این اثر در سال ۱۴۰۰ در چهاردهمین حراج تهران ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون تومان
قیمت برنده مزایده : ۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۰,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۱ حسین زنده‌رودی (متولد ۱۳۱۶) برای دسته امضا: «Zenderoudi 2002» (پایین راست) اکریلیک روی بوم ۹۰×۷۷ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۸۱ پیشینه: این اثر در سال ۱۳۹۶ در هشتمین حراج تهران ارایه شده است. برآورد قیمت : ۵ - ۴ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

حسین زنده‌رودی (متولد ۱۳۱۶)
برای دسته
امضا: «Zenderoudi 2002» (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
۹۰×۷۷ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۱
پیشینه:
این اثر در سال ۱۳۹۶ در هشتمین حراج تهران ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۵ – ۴ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۴ منصوره حسینی (۱۳۹۱ – ۱۳۰۵) بدون‌عنوان امضا: «منصوره» (پایین چپ) رنگ‌روغن روی بوم ۸۰×۱۴۰ سانتیمتر تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۸۰ برآورد قیمت : ۳ - ۲ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منصوره حسینی (۱۳۹۱ – ۱۳۰۵)
بدون‌عنوان
امضا: «منصوره» (پایین چپ)
رنگ‌روغن روی بوم
۸۰×۱۴۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۸۰
برآورد قیمت : ۳ – ۲ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۲۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۲۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۲۶ ژازه تباتبایی (۱۳۸۶ – ۱۳۰۹) بدون عنوان امضا: «ژازه طباطبایی ۴۳ JAZEH TABATABAi» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم ۹۳×۱۴۰ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۴۳ پیشینه: این اثر در سال ۱۴۰۰ در پانزدهمین حراج تهران ارایه شده است. برآورد قیمت : ۵ - ۴ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ژازه تباتبایی (۱۳۸۶ – ۱۳۰۹)
بدون عنوان
امضا: «ژازه طباطبایی ۴۳ JAZEH TABATABAi» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
۹۳×۱۴۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۴۳
پیشینه:
این اثر در سال ۱۴۰۰ در پانزدهمین حراج تهران ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۵ – ۴ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۴۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
     
۳۱ بهمن محصص (۱۳۸۹ – ۱۳۰۹) نی لبک زن نشسته امضا: «B Mohassess.1978» (روی بدنه) برنز ۱۶×۱۵×۲۶ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۵۷ تک‌نسخه برآورد قیمت : ۸ - ۷ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


بهمن محصص (۱۳۸۹ – ۱۳۰۹)
نی لبک زن نشسته
امضا: «B Mohassess.1978» (روی بدنه)
برنز
۱۶×۱۵×۲۶ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۵۷
تک‌نسخه
برآورد قیمت : ۸ – ۷ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۷۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۷۹,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۱۳ پرویز کلانتری (۱۳۹۵ – ۱۳۱۰) خم کوچه امضا: «کلانتری ۱۳۶۹» (پایین چپ) رنگ‌روغن و کاهگل روی بوم ۷۰×۵۵ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۶۹ برآورد قیمت : ۲ - ۱.۵ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


پرویز کلانتری (۱۳۹۵ – ۱۳۱۰)
خم کوچه
امضا: «کلانتری ۱۳۶۹» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و کاهگل روی بوم
۷۰×۵۵ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۶۹
برآورد قیمت : ۲ – ۱.۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۲۱ پرویز کلانتری (۱۳۹۵ – ۱۳۱۰) بدون‌عنوان امضا: «کلانتری ۱۳۸۳» (پایین چپ) رنگ‌روغن و کاهگل روی بوم ۱۸۰×۹۰ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۸۳ برآورد قیمت : ۵ - ۴ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پرویز کلانتری (۱۳۹۵ – ۱۳۱۰)
بدون‌عنوان
امضا: «کلانتری ۱۳۸۳» (پایین چپ)
رنگ‌روغن و کاهگل روی بوم
۱۸۰×۹۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۳
برآورد قیمت : ۵ – ۴ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
   
۱۷ حسین کاظمی (۱۳۷۵ – ۱۳۰۳) بدون‌عنوان ترکیب‌مواد روی فیبر ۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر تاریخ اثر: دهه ۱۳۷۰ پیشینه: این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از همسر هنرمند در پاریس خریداری شده است. برآورد قیمت : ۵ - ۴ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


حسین کاظمی (۱۳۷۵ – ۱۳۰۳)
بدون‌عنوان
ترکیب‌مواد روی فیبر
۱۰۰×۱۰۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه ۱۳۷۰
پیشینه:
این اثر توسط صاحب فعلی مستقیماً از همسر هنرمند در پاریس خریداری شده است.
برآورد قیمت : ۵ – ۴ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۴۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۴۸,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۱۱ بهمن محصص (۱۳۸۹ – ۱۳۰۹) بدون عنوان امضا: اثر راست: «B. Mohassess 60 بهمن محصص ۱۳۳۸» (پایین چپ) آبرنگ و مرکب روی مقوا هرکدام ۵۰×۷۰ سانتیمتر تاریخ اثر راست: ۱۳۳۸، اثر چپ: حدود ۱۳۳۸ پیشینه: آثار حاضر توسط هنرمند به سهراب سپهری اهدا شده (متن آن در پشت اثر) و صاحب فعلی آن‌ها را از خانواده سپهری خریداری کرده است. برآورد قیمت : ۵ - ۴ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

بهمن محصص (۱۳۸۹ – ۱۳۰۹)
بدون عنوان
امضا: اثر راست: «B. Mohassess 60 بهمن محصص ۱۳۳۸» (پایین چپ)
آبرنگ و مرکب روی مقوا
هرکدام ۵۰×۷۰ سانتیمتر
تاریخ اثر راست: ۱۳۳۸، اثر چپ: حدود ۱۳۳۸
پیشینه:
آثار حاضر توسط هنرمند به سهراب سپهری اهدا شده (متن آن در پشت اثر) و صاحب فعلی آن‌ها را از خانواده سپهری خریداری کرده است.
برآورد قیمت : ۵ – ۴ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۴۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۴۶,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۶۲ منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان (۱۳۹۸ – ۱۳۰۱) بدون عنوان آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه روی گچ قطر ۲۰ سانتی‌متر تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۵۰ پیشینه: این اثر در سال ۱۳۹۶ در هشتمین حراج تهران ارایه شده است. برآورد قیمت : ۶ - ۵ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منیر (شاهرودی) فرمانفرماییان (۱۳۹۸ – ۱۳۰۱)
بدون عنوان
آیینه‌کاری، نقاشی پشت شیشه روی گچ
قطر ۲۰ سانتی‌متر
تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۵۰
پیشینه:
این اثر در سال ۱۳۹۶ در هشتمین حراج تهران ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۶ – ۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۵۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۱۴ منوچهر نیازی (متولد ۱۳۱۵) بدون‌عنوان امضا: «M. Niazi 2017 نیازی» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم ۱۸۰×۱۶۰ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۹۶ برآورد قیمت : ۲ - ۱.۵ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منوچهر نیازی (متولد ۱۳۱۵)
بدون‌عنوان
امضا: «M. Niazi 2017 نیازی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
۱۸۰×۱۶۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۹۶
برآورد قیمت : ۲ – ۱.۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۸,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۹,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۲۷ ناصر اویسی (متولد ۱۳۱۳) بدون‌عنوان امضا: «ovissi 04» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم ۷۷×۱۰۲ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۸۳ - اثر حاضر در کتاب «نقاشی‌های ناصر اویسی» (ص ۹۶)، انتشارات گویا (۱۳۹۲) به چاپ رسیده است. برآورد قیمت : ۲ - ۱.۵ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

ناصر اویسی (متولد ۱۳۱۳)
بدون‌عنوان
امضا: «ovissi 04» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
۷۷×۱۰۲ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۳
– اثر حاضر در کتاب «نقاشی‌های ناصر اویسی» (ص ۹۶)، انتشارات گویا (۱۳۹۲) به چاپ رسیده است.
برآورد قیمت : ۲ – ۱.۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۶,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۷,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۲۰ منوچهر نیازی (متولد ۱۳۱۵) بدون‌عنوان امضا: «M. Niazi 2015 نیازی» (پایین راست) رنگ‌روغن روی بوم ۱۸۰×۸۰ سانتیمتر تاریخ اثر: ۱۳۹۴ برآورد قیمت : ۱.۵ - ۱ میلیارد تومان قیمت برنده مزایده : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال قیمت نهایی فروش : ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

منوچهر نیازی (متولد ۱۳۱۵)
بدون‌عنوان
امضا: «M. Niazi 2015 نیازی» (پایین راست)
رنگ‌روغن روی بوم
۱۸۰×۸۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۹۴
برآورد قیمت : ۱.۵ – ۱ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۵,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۳۰
هوشنگ پزشک‌نیا (۱۳۵۱ – ۱۲۹۶)
بدون عنوان
امضا: «1963 H.Pezashknia» و مهر هنرمند (پایین راست)
آبمرکب و ماژیک روی مقوا
۳۷×۵۶ سانتی‌متر
تاریخ اثر: ۱۳۴۲
- این اثر روی جلد کتاب «همسفر باد، گزیده آثار هوشنگ پزشک‌نیا» (و ص ۱۰۷) به کوشش محمودرضا بهمن‌پور، نشر نظر (۱۳۹۶) به چاپ رسیده است.
پیشینه:
این اثر متعلق به مجموعه خانم نیلوفر پزشک‌نیا می باشد.

برآورد قیمت : ۱۲۰۰ - ۸۰۰ میلیون تومان
قیمت برنده مزایده : ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


هوشنگ پزشک‌نیا (۱۳۵۱ – ۱۲۹۶)
بدون عنوان
امضا: «1963 H.Pezashknia» و مهر هنرمند (پایین راست)
آبمرکب و ماژیک روی مقوا
۳۷×۵۶ سانتی‌متر
تاریخ اثر: ۱۳۴۲
– این اثر روی جلد کتاب «همسفر باد، گزیده آثار هوشنگ پزشک‌نیا» (و ص ۱۰۷) به کوشش محمودرضا بهمن‌پور، نشر نظر (۱۳۹۶) به چاپ رسیده است.
پیشینه:
این اثر متعلق به مجموعه خانم نیلوفر پزشک‌نیا می باشد.
برآورد قیمت : ۱۲۰۰ – ۸۰۰ میلیون تومان
قیمت برنده مزایده : ۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۹,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۲
صادق تبریزی (۱۳۹۶-۱۳۱۷)
بدون عنوان
امضا: «S. Tabrizi» (پایین راست)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
۱۳۵×۱۳۵ سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه ۱۳۹۰

برآورد قیمت : ۲ - ۱.۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


صادق تبریزی (۱۳۹۶-۱۳۱۷)
بدون عنوان
امضا: «S. Tabrizi» (پایین راست)
اکریلیک و ورق طلا روی بوم
۱۳۵×۱۳۵ سانتیمتر
تاریخ اثر: دهه ۱۳۹۰
برآورد قیمت : ۲ – ۱.۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۸,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۱۲
جلال شباهنگی (۱۴۰۲ – ۱۳۱۴)
بدون‌عنوان
امضا: «ج شباهنگی ۸۷» (پایین راست)
رنگ‌ماشین روی فیبر
۱۲۰×۸۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۷

برآورد قیمت : ۱.۵ - ۱ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


جلال شباهنگی (۱۴۰۲ – ۱۳۱۴)
بدون‌عنوان
امضا: «ج شباهنگی ۸۷» (پایین راست)
رنگ‌ماشین روی فیبر
۱۲۰×۸۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۷
برآورد قیمت : ۱.۵ – ۱ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۲۴
محمدعلی ترقی‌جاه (متولد ۱۳۸۹ – ۱۳۲۲)
بدون‌عنوان
امضا: «ترقی‌جاه 2003M.A.Taraghijah » (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
۱۰۰×۱۴۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۲

برآورد قیمت : ۲ - ۱.۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


محمدعلی ترقی‌جاه (متولد ۱۳۸۹ – ۱۳۲۲)
بدون‌عنوان
امضا: «ترقی‌جاه 2003M.A.Taraghijah » (پایین راست)
اکریلیک روی بوم
۱۰۰×۱۴۰ سانتیمتر
تاریخ اثر: ۱۳۸۲
برآورد قیمت : ۲ – ۱.۵ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۱۶,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
 
۱۶
سهراب سپهری (۱۳۵۹ – ۱۳۰۷)
بدون‌عنوان
امضا: «سهراب سپهری» (پایین راست)
گواش روی کاغذ چسبانده‌شده روی مقوا
۴۷×۶۸ سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۴۰
پیشینه:
این اثر در اکتبر ۲۰۲۳ در حراج ساتبیز لندن ارایه شده است.

برآورد قیمت : ۴ - ۳ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال


سهراب سپهری (۱۳۵۹ – ۱۳۰۷)
بدون‌عنوان
امضا: «سهراب سپهری» (پایین راست)
گواش روی کاغذ چسبانده‌شده روی مقوا
۴۷×۶۸ سانتیمتر
تاریخ اثر: حدود دهه ۱۳۴۰
پیشینه:
این اثر در اکتبر ۲۰۲۳ در حراج ساتبیز لندن ارایه شده است.
برآورد قیمت : ۴ – ۳ میلیارد تومان
قیمت برنده مزایده : ۳۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
قیمت نهایی فروش : ۳۵,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *