خدایان باستان
سایر مقالات

روش زندگی نامه نگاری

با روش زندگی نامه نگاری ، چگونه سویه های همسانی هنرمند با اثرش ، آشکار می شود ؟ روش زندگی

Read More »
طراحی های فرانتس کافکا
سایر مقالات

طراحی‌های فرانتس کافکا

طراحی‌های فرانتس کافکا، نویسنده رمان مسخ در سال ۱۹۲۴ فرانتس کافکا، نویسنده‌ای که بسیاری از شخصیت‌های خود را با مرگ‌های سخت

Read More »
عکاسی مدرن
سایر مقالات

عکاسی مدرن

برند و هیلا بچر در سال ۱۹۵۷، Bernd Becher شروع به عکاسی از ساختمان‌های صنعتی در آلمان غربی با یک

Read More »