چرچیل در حال نقاشی
سایر مقالات

چرچیل و نقاشی

 چرچیل، که عزم آتشین و گستاخی تند و تیزش باعث شد بسیاری او را به عنوان یک فرد الهام‌بخش، معتبر

Read More »
هنر حجم
سایر مقالات

 هنر حجم

در بخشی از معرفیِ نمایشگاه «آنِ ممتد»– نمایشگاه انفرادی آثار حجمی محمدعلی ملک پور، آمده است: «به تدریج به این

Read More »